Мениджмънт и структура на клуба

През 2012г. беше създадена нова система за управление на клуба. Тя включва изцяло нови правила и структура, които са съобразени с актуалните нужди на организацията. Начело на организацията стои President. Негов заместник е Vice President, които отговаря и за финансите на клуба.

 

Организацията е разделена на няколко отдела:

  • IT Departament – Отговаря за изграждането и поддържането на цялостна корпоративна визия на клуба, визуално представяне, интернет сайт, социални мрежи, мейл система, архив, вътрешна система за комуникация и др.
  • HR Departament – Отговяря за човешките ресурси на клуба, база данни с членовете на организацията,  организира набирания на нови членове, тийм билдинги, обучения и др.
  • Marketing&PR Departament – Отговаря за външната комуникация на клуба

 

За всеки проект съществува отделен ръководител, които организира и контролира изпълнението му.