Информация

JA Alumni Business Club (JA ABC) е една от най-големите и добре развити младежки организации в Европа. Регистрирана е като организация с нестопанска цел и е основана от бивши участници в програмите, инициативите и проектите на Junior Achievement Bulgaria (JA).

Ние подпомагаме дейността на Junior Achievement Bulgaria, споделяйки тяхната мисия, визия и цели. Двете организации са неразривно свързани, защото съществуването на едната е невъзможно без другата. Това прави от нас една уникална симбиоза, която взаимно се допълва и развива. Една от основните ни цели е да развиваме предприемаческия дух в младите хора.Ние се стремим да усъвършенстваме своите членове и спомагаме за реализирането на техния потенциал. Клубът е отворен за нови кандидатури. Ако желаете да станете наш член може да научите повече в раздел "Присъединете се!”

Организацията е част от голяма международна мрежа, наречена JA-YE Alumni Europе. JA ABC Bulgaria е един от най-старите и развити клубове в Европа. Ние сме сред основателите на европейската мрежа и организатор-домакин на редица международни събития, свързани с дейността на JA-YE Europe и JA-YE Alumni Europe.

JA ABC беше роден от желанието на най-инициативните и предприемчиви бивши ученици на JA да запазят връзката си и продължат да бъдат част от уникалния дух на организацията. Благодарение на опита, които успяхме да натрупаме през годините стартирахме развитието на собствени проекти, които не са пряко свързани с дейността на JA. Чрез тях допринасяме за разпалването и развиването на предприемаческия дух и умения сред младите хора.

Смятаме, че по този начин ще помогнем за развитието на нашата страна и света, защото промяната трябва да дойде от младите. Те имат енергията, креативността и свежите идеи, които са нужни за превръщането на нашия свят в едно по-добро място за живеене.