Кодекс на клуба

Тези правила целят да помогнат и да ръководят JA АВС членовете в разбирането на практиката, която ние очакваме те да използват всеки път, когато представят JA и/или JA АВС. Тези правила трябва да бъдат приети и признати от всички членове на JA и JA ABC.

 

Работа с ученици:

 • Трябва да помагате на JA учениците винаги да показват най-доброто от възможностите си.
 • Трябва винаги да бъдете добър пример за подражание.
 • При никакви обстоятелства не трябва да се консумира алкохол, когато се работи или общува с учениците на JA.
 • Не забравяйте да „отстъпвате“ и ги мотивирайте да се учат сами в процеса на работа.
 • Спазвайте JA правилника (всеки клуб трябва да има такъв) при работа с учениците.
 • Учениците трябва да спазват всички правила на JA събития или в училище.
 • Не забравяйте JA и ползите от него – направете го забавно!

 

Работа/сътрудничество с JA:

 • Помнете, че ролята на JA ABC е да помaга на JA.
 • Работете в близко сътрудничество с JA.
 • Осигурявайте добра комуникация с JA.
 • Подкрепяйте и имайте принос в разширяването и качеството на образователните програми, дейности и събития на JA.
 • Работете за подобряване на публичността и интереса към работата на JA.
 • Работете с честност и почтеност, както JA очаква от вас.

 

Работа с представители на бизнеса:

 • Винаги помнете,че сте представител на JA и JA АВС.
 • Деиствайте професионално и честно.
 • Винаги общувайте ясно.

 

Ценности:

 • Отношението  - малкото нещо, което прави големите промени.
 • Работа в екип - задвижва се от свързването с хора и източници.
 • Общуване - мисли каквото казваш, казвай каквото мислиш.
 • Промяна - имай смелостта да успееш!
 • Честност - бъди почтен като си честен!
 • Забавление - пътят към успеха ще бъде много по-приятен, ако се забавляваш!

 

Становище:

„Ясното становище е правилното становище. То е източник на власт, която може да движи всичко в правилната посока.“