История

JA Alumni Business Club е основан през месец октомври 2000г. Организацията е стартирана благодарение на амбициозната идея на четирима бивши ученици на JA, които искат да запазят и да развият JA духа след завършването на програмите на организацията. През годините клуба преминава различни стадии, за да стане това, което е днес – водеща младежка организация. За отбелязване е факта, че клуба е един от основателите на европейската мрежа от алумни организации и е един от най-развитите в Европа.

Управленската система на клуба е създадена през 2003г. под формата на Борд на директорите, съставен от 6 члена. Те съставят първия Правилник, които определя структурата, функциите и статута на организацията. До 2004г. клуба успява да привлече повече от 50 члена от цялата страна. Сред тях са студенти и млади професионалисти, които подкрепят каузата на JA. През 2005 Борда на директорите бива заменен от Президент и Администрация.


През годините JA ABC организира и помага при организирането на множество JA събития и проекти:

 • "Мениджър за един ден"
 • "Летящ старт"
 • "Банките в действие"
 • "Виртуално предприятие"
 • "Изгряващи звезди"
 • "Социални иновации"
 • "Учебна компания"
 • "Студентска компания"
 • "Малките в действие"
 • "Световна седмица по предприемачество"
 • Иновационни лагери
 • Финансов иновационен лагер
 • Euro MESE Finals през 2001г. – изцяло организиран от JA ABC
 • JA Annual Student Day
 • Job Shadow Day(по-късно преименуван на „Мениджър за един ден”)
 • MESE Finals
 • MESE administration, seminars
 • Превода на програмата JA Connections
 • И още много други...

 

JA ABC е сред страните, които участват в първата Европейска алумни конференция, която се състои в Литва през 2004. Там става един от основателите на JA-YE Alumni Europе. През 2005 името на организацията бива променено на JA-YE Business Club Bulgaria (JA-YE ABC) заради обединяването и партньорството между Junior Achievement и Young Enterprise(JA-YE).

През 2012 се провеждат избори за нов президент и мениджъри на клуба. Поради нуждата от адаптация към новите условия се извършват определени реформи в организацията. Някои отдели са закрити или преименувани и са създадени нови. Бива създаден изцяло нов IT отдел и са закрити отдели Networking и Projects. Също така се променя представителното наименованието на организацията на JA Alumni Business Club (съкратено JA ABC).

През месец март 2012г. бива приет нов европейски правилник на National Coordinators Meeting, състояла се в Бърно, Чехия.