Проекти

 

BIG Sister

Мисия

Big Sister Project цели повишаване активността на участниците в програмата „Учебна компания” на Джуниър Ачийвмънт България през цялата учебна година и резултатите им на финалите за избор на „Най-добра учебна компания на България”. Сред основните приоритети са именно създаването на благоприятна среда за компаниите и предпоставки за обективно оценяване при избора на учебна компания, която представя България на европейски и международни състезания/изложения. Най-изявилите се ученици по програмите на ДАБ взимат дейно участие в JA Alumni Business Club. Чрез опита и знанията, придобити от програмите на организацията, амбициозните младежи продължават да развиват себе си и уменията си, помагайки на ДАБ в редица програми и събития, както и работейки по свои собствени проекти.

Информация за компанията

Стартирали сте учебна компания? Желаете тя да е сред най- успешните в България? Виждате се и на Европейските финали? Е, имаме страхотна новина за вас! Ние се връщаме точно от там и искаме ви да разкажем, как сме успели. И не само! Искаме да сме до вас, когато имате нужда от съвет, помощ или от голяма доза ентусиазъм и вдъхновение!

Не пропускайте шанса да извървите пътя до върха, подкрепяни от личен съветник! Очакваме ви!

 


 

MFD Brother

Мисия

MFD BROTHER Project цели пълна подкрепа при планирането, организацията, реализацията и контрола на Инициативата "Мениджър за един ден" на Джуниър Ачийвмънт България.

Информация за Инициативата "Мениджър за един ден"

“Мениджър за един ден” е сред най-популярните инициативи на Джуниър Ачийвмънт България. Тя се провежда ежегодно и в над 100 държави по целия свят. В нея винаги се включват както висши държавни управници, така и утвърдени мениджъри от всички сфери на бизнеса и обществения живот. Тези лидери дават начало на професионалната реализация на хиляди ученици по целия свят, а в замяна получават удовлетворение от предадения опит и от съвместната работа, както и вдъхновение от иновативните и свежи идеи на мотивираните млади хора. Инициативата е предназначена за ученици от края на гимназиалния курс и за студенти от първите години на университета - 16-23 годишни.

 


 

SmartSTART Help

Мисия

SmartSTART HELP Project цели пълна подкрепа при планирането, организацията, реализацията и контрола на Инициативата "Летящ старт" на Джуниър Ачийвмънт България.

Информация за Инициативата "Летящ старт"

Джуниър Ачийвмънт България организира за първи път студентската конференция "Летящ старт" в партньорство с Посолството на САЩ през 2010 г. Конференцията е част от утвърдената международна инициатива и програма на Джуниър Ачийвмънт „Мениджър за един ден” под патронажа на Министъра на финансите на Република България. Целта на конференцията е да насърчи предприемаческата нагласа и поведение на студентите, да им предаде личните ценности на самоинициативност, лидерство и вяра в себе си. Най-добре представилите се 20 студенти имат възможността да направят стаж в 20 престижни международни и български компании, участници в конференцията.

В рамките на конференцията чрез участие в различни семинари и уъркшопи 200 студенти се запознават по-задълбочено с теми като глобални тенденции на пазара на труда, планиране и управление на кариерата, нови умения за нови работни места, бизнес етика и грижа за околната среда, предприемачество вътре в компанията (intrapreneurship), социално предприемачество и др.

Във втората част на конференцията 200-те студенти са разделени в групи и разпределени по компании, според предварително заявените си предпочитания за тип индустрия. Студентите получават рядката възможност да общуват задълбочено в продължение на няколко часа с представители на 20 водещи български и международни компании и да ги впечатлят със своите идеи и предложения за решаване на сложни казуси от бизнес живота на компаниите. Казусите са зададени от представителите на самите компании.
RisingSTARS Assist

Мисия

RIsingSTARS ASSIST Project цели пълна подкрепа при планирането, организацията, реализацията и контрола на Инициативата "Изгряващи звезди" на Джуниър Ачийвмънт България.

Информация за Инициативата "Изгряващи звезди"

Форум „Изгряващи звезди” се провежда ежегодно и събира на едно място над 400 ученици, студенти, преподаватели, представители на бизнеса и държавните институции, дипломати и медии. Всички те участват в обща дискусия за уменията на бъдещето, за очакванията на бизнеса от младите хора, за очакванията на младите хора от бизнеса, за ролята на държавата и на бизнеса в развиването на уменията на бъдещето чрез адекватни образователни политики. За първи път през 2012 г. Президентът на Република България Росен Плевнелиев бе патрон на "Изгряващи звезди". Форум „Изгряващи звезди” също така обединява годишните национални състезания по най-популярната програма на Джуниър Ачийвмънт България – „Учебна компания”. На търговското изложение учебни компании на ученици и на студенти от цялата страна представят на щанд своите бизнес идеи и продукти, върху чието разработване и популяризиране са работили през цялата учебна година. Те се оценяват от журита, съставени от представители на бизнеса и публичните институции, пред които всяка учебна компания трябва по регламент да презентира на сцена в рамките на 3 минути. Накрая се връчват големите награди за „Най-добра ученическа компания на България” и за „Най-добра студентска компания на България”. Победителите в двете състезания всяка година представляват България в европейските състезания за най-добра учебна компания за ученици и студенти.

 

Други проекти...